Dr Małgorzata Pietrzak – dni wolne i urlopy : brak planów urlopowych

Dr Piotr Pietrzak – dni wolne i urlopy : brak planów urlopowych

Dr Bożena Wroczyńska – dni wolne i urlopy : brak  planów urlopowych

Dr Grzegorz Jędrzejewski – dni wolne i urlopy : brak planów urlopowych

 

 

       
       
       
       
       
       
       
.