Reklamacje

Opis procedury reklamacyjnej (proszę zapoznać się także z regulaminem sklepu gdzie są podane szczegółowe informacje):

1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem v-rods@wp.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a.imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

b.datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c.przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

d.wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.