Polityką jakości naszego Gabinetu jest udzielanie specjalistycznych usług profilaktyczno leczniczych zgodnie z przesłaniem Jana Pawła II zawartym w sentencji:

„…… szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu, każdemu życiu ludzkiemu”

Politykę jakości gabinetu realizujemy w codziennej pracy  przez :

  • dążenie do udzielenia pomocy wszystkim potrzebującym jej osobom,
  • poszanowanie praw Pacjentów, 
  • stosowanie indywidualnego podejścia klinicznego do każdego Pacjenta,
  • ciągłe dostosowywanie usług medycznych do wymagań Pacjentów, 
  • tworzenie przyjaznej atmosfery udzielania usług medycznych,
  • wykorzystanie najnowocześniejszych metod diagnostyczno – leczniczych,
  • wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych dla poprawy jakości udzielanych usług,
  • stałe podnoszenie kompetencji pracowników,
  • wrażanie rozwiązań organizacyjnych służących poprawie jakości udzielanych usług.

Dla realizacji Polityki jakości wykorzystujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO, który jest doskonalony przez wszystkich pracowników.

Miarą naszego sukcesu jest zdrowie, szczęście i zadowolenie naszych Pacjentów. 

Grójec, dnia 01.12.2008.                                                                                  Dr Piotr Pietrzak