NIPT – czyli badania wolnego płodowego DNA

NIPT – czyli badania wolnego płodowego DNA – (cffDNA – cell free fetal DNA, nazywane też NIPT – non invasive prenatal testing). Przełom w medycynie. Badania te nie wiążą się z żadnym ryzykiem dla ciąży. Jest to zwykłe pobranie krwi jak na morfologię. 

Kiedy takie badanie warto wykonać?

Zalecenia amerykańskie – powinno się to badanie proponować każdej kobiecie po ukończeniu 10 tygodnia ciąży, która ze względu na wiek lub wywiad położniczy ma zwiększone ryzyko wad. 

Jednak zawsze po takim badaniu trzeba również wykonać USG aby sprawdzić czy dziecko jest anatomicznie zdrowe, tzn. czy ma prawidłową główkę, dwie rączki, nóżki i wszelkie dostępne do badania organy, na tym etapie ciąży.

Zalecenia europejskie – uważa się, że pacjentce powinno się wykonać USG genetyczne z testem pappa. I jeżeli wynik jest pośredni, czyli ryzyko pomiędzy 1:300 a 1:1000 dla dowolnej trisomii – to powinno się zalecać badania NIPT.

Przy ryzyku pomiędzy 1:300 a 1:50 – powinno się zalecać badania inwazyjne, czyli amniopunkcję lub biopsję kosmówki, chyba że pacjentka nie wyraża zgody, to wtedy jako alternatywę badania NIPT.

Natomiast przy ryzyku większym niż 1:50 – powinno się pacjentkę zdecydowanie zachęcać do badań inwazyjnych a nie do NIPT. Oczywiście pacjentka ma wolny wybór i nawet przy ryzyko 1:2 może wykonać NIPT, ale nie jest to najodpowiedniejsze dla niej badanie.

W gabinecie można wykonać wszystkie obecne na rynku testy; VERAGENE, VERACity, SANCO, SANCO PLUS, SANCO Rh D, HarmonY, NIFTY, PANORAMA, neoBona, HORIZON, VISTARA.

Ceny testów dostępne w cenniku.