Pomimo obaw związanych z zachorowaniami na koronawirusa, Gabinet Lekarski działa normalnie! 

Wprowadziliśmy wszystkie możliwe = zalecane procedury bezpieczeństwa!!!